4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 10:30:17 เข้าชม : 62 ครั้ง

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 10:30:17 เข้าชม : 62 ครั้ง


    4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กลับ ...

GRAD RERU