ยินดีต้อนรับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 14:26:00 เข้าชม : 414 ครั้ง

ยินดีต้อนรับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 14:26:00 เข้าชม : 414 ครั้ง

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ยินดีต้อนรับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)

กลับ ...

GRAD RERU