ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2566 (รอบ2)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 20:44:04 เข้าชม : 586 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2566 (รอบ2)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 20:44:04 เข้าชม : 586 ครั้ง


     

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

    ปีการศึกษา2566 (รอบ2)

    https://grad.reru.ac.th/pdf/Adminsion2566-2-2.pdf

    คลิกดาวน์โหลด

กลับ ...

GRAD RERU