วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 11:31:44 เข้าชม : 533 ครั้ง

วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 11:31:44 เข้าชม : 533 ครั้ง


  วันที่ 12 สิงหาคม 2566

  เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   

กลับ ...

GRAD RERU