ขอแสดงความยินดีกับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 01:38:06 เข้าชม : 601 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 01:38:06 เข้าชม : 601 ครั้ง


    ขอแสดงความยินดีกับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

    ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลับ ...

GRAD RERU