เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 15:28:39 เข้าชม : 685 ครั้ง

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 15:28:39 เข้าชม : 685 ครั้ง


  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

        สมัคร ป.เอก                สมัคร ป.โท

   

  ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ KTB Next

  บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ธนาคารกรุงไทย

  Compcoed : 81282     REF1 : 66020000000  REF2 : เบอร์โทรผู้สมัคร

กลับ ...

GRAD RERU