เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 16:09:17 เข้าชม : 1124 ครั้ง

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 16:09:17 เข้าชม : 1124 ครั้ง


  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  บัณฑิตวิทยาลัย

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

  เตรียมเอกสารหลักฐาน

  1. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)

  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

  3.  สลิป หรือ ภาพหลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท 

  ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ KTB Next

  บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ธนาคารกรุงไทย

  Compcoed : 81282     REF1 : 66020000000  REF2 : เบอร์โทรผู้สมัคร

  สมัคร ป.เอก     สมัคร ป.โท

กลับ ...

GRAD RERU