ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-ประจำภาคปลาย-2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 23:13:39 เข้าชม : 334 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-ประจำภาคปลาย-2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 23:13:39 เข้าชม : 334 ครั้ง

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    \เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

    ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

     

    ตามเอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กลับ ...

GRAD RERU