รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 22:50:09 เข้าชม : 519 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 22:50:09 เข้าชม : 519 ครั้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการดำเนินการ สอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์ รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นี้ พร้อมชำระเงิน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงการศึกษา หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

  2. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงการศึกษา

       2.1 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

       2.2 ชำระที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 15.30 น.

  3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  และข้อมูลการประกาศ  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

    ลิงก์ Donwload รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

   

กลับ ...

GRAD RERU