ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว-ประจำปีการศึกษา-2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 13:55:51 เข้าชม : 2852 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว-ประจำปีการศึกษา-2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 13:55:51 เข้าชม : 2852 ครั้ง

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว-ประจำปีการศึกษา-2567

    คลิก ดาวน์โหลด

กลับ ...

GRAD RERU