รหัสประจำตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา-เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัว-ประจำปีการศึกษา-2567-รอบที่-1

วันที่ 1 เมษายน 2567 10:22:33 เข้าชม : 2370 ครั้ง

รหัสประจำตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา-เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัว-ประจำปีการศึกษา-2567-รอบที่-1

วันที่ 1 เมษายน 2567 10:22:33 เข้าชม : 2370 ครั้ง

    ประกาศ

    รหัสประจำตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

    เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัว-ประจำปีการศึกษา-2567-รอบที่-1

    บุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถนำรหัสนักศึกษาเพื่อรายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษา

    คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร รหัสนักศึกษา

กลับ ...

GRAD RERU