ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 21:55:18 เข้าชม : 265 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 21:55:18 เข้าชม : 265 ครั้ง

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอง2

      คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร

     

     

กลับ ...

GRAD RERU