สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10:14:16 เข้าชม : 2722 ครั้ง

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10:14:16 เข้าชม : 2722 ครั้ง


    สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร 043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231 แฟกซ์ 043-556-009 หรือ 043-556-231

กลับ ...

GRAD RERU