โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการวิจัย” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:01:24 เข้าชม : 793 ครั้ง

โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการวิจัย” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:01:24 เข้าชม : 793 ครั้ง

              กำหนดการ โครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการวิจัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สมัครภายใน 1 ก.พ. 2562

    รายละเอีดยเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU