โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 25-29 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:03:47 เข้าชม : 982 ครั้ง

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 25-29 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:03:47 เข้าชม : 982 ครั้ง

     

              โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 25-29 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU