ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:10:12 เข้าชม : 807 ครั้ง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:10:12 เข้าชม : 807 ครั้ง

              ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU