เชิญชวนทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:12:56 เข้าชม : 875 ครั้ง

เชิญชวนทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:12:56 เข้าชม : 875 ครั้ง

              เชิญชวนทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU