ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 25-26 มีนาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 353 ครั้ง

GRAD RERU