ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง

GRAD RERU