ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ_วช

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด คลิก

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รายละเอียด คลิก

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 6/2561

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. รายละเอียด คลิก