ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 24-28 ธันวาคม ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 1 ณ มรภ.อุดรธานี