ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) 📌📌📌

                  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)              รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)            มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฏาคม 2562 […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ประกาศ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ประกาศ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาขอนักศึกษาระดับบัณฑิต ประกาศ-เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาขอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 _เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

รายละเอียด คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download  รายละเอียด